TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

Với slogan là: “Widening Horizons” – “Rộng Mở Những Chân Trời”  - Trường Trung cấp Công nghệ Hà Nội hướng đến mục tiêu đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực và phát triển hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục nhằm mang đến những chương trình đào tạo chất lượng cao dành cho sinh viên. 

Tập thể sư phạm Nhà trường đồng tâm, nhất trí đặt tiêu chuẩn chất lượng và tính chuyên nghiệp lên hàng đầu trong mọi hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Nhà trường luôn hướng tới mục tiêu cuối cùng trong mọi hoạt động đó là tận tâm phục vụ cộng đồng, phục vụ xã hội và lấy mục tiêu này làm cơ sở để tạo ra một môi trường học tập hiệu quả, bền vững.

 

Hotline tư vấn

Gọi đường dây hotline trợ giúp chuyên dụng của chúng tôi

Tư vấn 1: 0988 561 286

Tư vấn 2: 0904 588 707

Hoặc vui lòng liên hệ tại đây