TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

Chương Trình Đào Tạo Khoa Tin Học

 

(20:06:07 | 11/06/2018)

1.   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Đào tạo các cán bộ kỹ thuật tin học có trình độ trung cấp, có khả năng khai thác, sử dụng và phát triển các phần mềm tin học trong lĩnh vực quản lí, kỹ thuật, kinh tế, có thể làm việc tại các trung tâm tin học, các phòng máy của cơ quan, xí nghiệp, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh,  trường học, bệnh viện,... trong nền kinh tế thị trường Việt Nam hiện nay. Học xong chương trình đào tạo trong trường bạn có thể thực hiện được các công việc trên một cách dễ dàng, và chắc chắn là thực hiện đựơc.

2.    CHƯƠNG TRÌNH KHUNG:

 

STT

MÔN HỌC

STT

MÔN HỌC

1

Tiếng Anh CS1

14

Kỹ năng giao tiếp

2

Tiếng Anh CS2

15

Lập trình cơ bản

3

Tin học CB

16

Hệ điều hành

4

Giáo dục thể chất

17

Corel Draw

5

Giáo dục quốc phòng

18

Hệ cơ sở dữ liệu

6

Giáo dục Chính trị

19

Thiết kế Web

7

Pháp luật

20

Bảo trì và sữa chữa máy tính

8

KT Soạn thảo văn bản

21

Cấu trúc dữ liệu giải thuật

9

Lập trình C

22

Mạng căn bản

10

Photo Shop

23

Thực tập công nhân

11

Auto Cad

24

Tiếng Anh chuyên ngành

12

Phân tích thiết kế hệ thống

25

Mạng nâng cao

13

Lập trình Access

26

Thực tập tốt nghiệp

 

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

Hotline tư vấn

Gọi đường dây hotline trợ giúp chuyên dụng của chúng tôi

Tư vấn 1: 02422043939

Tư vấn 2: 02422043939

Hoặc vui lòng liên hệ tại đây